Over Stichting Vaarwens

ANBI doelstelling van Stichting Vaarwens:

Stichting Vaarwens biedt gratis dagtochten aan mensen die een beperkte levensverwachting hebben.

Analyse:

Begonnen als levensinvulling voor de oprichters is Stichting Vaarwens binnen 12 1/2  jaar uitgegroeid tot een volwaardige organisatie met alle bijkomstigheden van sponsoring, administratie en samenwerkingsverbanden met gevarieerde bedrijven, instellingen en andere betrokken partijen.

Het vinden en behouden van (nieuwe) sponsors/donateurs is van levensbelang voor de Stichting.

Beleidsplan:

Het expanderen van de stichting middels een eigen Vaarwensschip om continuiteit te waarborgen. Het uitbesteden van de communicatie en administratie. Belangrijk hierin is het behoud van de originele basis van Stichting Vaarwens waarin het doel van de vaardagen het belangrijkste aspect is.

Vrijwilligers:

Stichting vaarwens word gedreven door vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen in diverse categorieën worden geplaatst. Zo staan er momenteel in ons bestand:

 • De oprichters en drijvende krachten Evert Stel en Inge de Graaf.
 • Het bestuur.
 • Vaar vrijwilligers (hulp tijdens de vaardagen)
 • Vaarwens hulp (mensen die de stichting bij staan met advies, de organisatie, sponsorwerving en bij de evenementen)

In totaal wordt de stichting gedreven door ± 95 vrijwilligers.

Stichting Vaar Wens vaart o.a. voor:

 • Ziekenhuizen
 • Hospices
 • Wensstichtingen
 • ALS stichtingen en organisaties
 • Mantelzorg instellingen
 • Palliatieve zorginstellingen
 • Huisartsen
 • Iedere particuliere aanmelder die aan de intakevoorwaarden voldoet.

Beloningsbeleid:

Er is wel een beloningsbeleid. Er kan namelijk wel een vrijwilligersvergoeding verstrekt worden, maar veelal zien de vrijwilligers er van af en schenken het als gift aan de stichting.

Actuele activiteiten:

Voor een beeld van de actuele activiteiten, verwijzen we naar onze internetsite onder het item 'Verslagen Vaardagen' op de site. Alle gemaakte gratis aangeboden vaardagen staan daar omschreven.

Jaarrekening 2017 Download
Akte van statutenwijziging Stichting Vaarwens Download
Uittreksel handelsregister kvk 2019 Download
Beschikking belastingdienst anbi Download